Hizmet Sözleşmesi - KAYIZER

Hizmet Sözleşmesi

Taraflar is bu sözlesmede yazılı bilgilerin dogrulugunu beyan, kabul ve taahhüt etme zorundadırlar.